Peuhkurin miehet

PITKÄN POLUN VARRELLA

Maalausliike Peuhkuri Oy:n juuret ovat vuodessa 1947, jolloin yritys starttasi nimellä Peittomaalaus Oy. Peuhkuri tuli yrityksen nimeen mukaan vuonna 1981. Nykyiset yrityksen omistajat sekä yrittäjät ovat Anssi ja Harri Peuhkuri.

Maalausliikkeestä on kehittynyt matkan varrella rakentamisen monialaosaaja, joka palvelee Suomen lisäksi Venäjän lähialueilla. Laatu on aina ollut Peuhkurin keihään kärki, sitä varmistaa osaltaan yrityskohtainen laatujärjestelmä.

Henkilöstö, jonka määrä vaihtelee 25–30 henkilön välillä, koostuu rakentamisen eri osa-alueet hallitsevista ammattilaisista. Jatkuva kouluttautuminen on nopeasti muuttuvalla alalla tärkeää. Ajanmukaiset työvälineet, koneet ja laitteet mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan töiden toteutuksen.

Peuhkuri on toteuttanut monta vaativaa ja näyttävää kohdetta. Ansioistaan yritys on palkittu viimeksi vuoden 2015 pintaurakoitsijana Suomessa.

ota yhteyttä peuhkurin miehiin >

linkki